Засідання дискусійного клубу практичних психологів

27 березня 2019 року в залі Костянтинівської районної ради відбулося засідання дискусійного клубу практичних психологів на тему «Методи профілактики та вирішення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі освіти».
 
Метою даного заходу було підвищення рівня фахової майстерності, обмін досвідом роботи щодо особливостей організації превентивної роботи з питань вирішення різних суперечок і розбіжностей, засобам сприяння вирішенню конфлікту, допомагаючи сторонам в конструктивному діалозі зрозуміти суть ситуації, прояснити інтереси і виявити потреби (свої і опонента).
 
Прокоф’єва Л.Р., практичний психолог Білокузьминівської ЗОШ запропонувала для ознайомлення та апробації матеріали з досвіду роботи на тему «Попередження шкільних конфліктів у роботі практичного психолога».
 
Учасникам було запропоновано декілька розробок «годин психолога»: «Наші потреби та потреби оточуючих», «Конфлікт – як діяти», «За що я поважаю інших людей»; анкетування: «Які конфлікти трапляються у вашому житті?», «Конфлікти у моєму класі», «Ваша поведінка у конфліктній ситуації», а також тести: «Оцінка конфліктності особистості», «Чи конфліктна ви особистість?», «Оцінка готовності до переговорів і розв’язання конфліктів», «Оцінка тактики переговорів у конфліктах», «Як я ставлюся до конфлікту».
 
Колесник К.М., практичний психолог Кіндратівської СШ І-ІІІ ст.. презентувала змістовний теоретичний матеріал «Вирішення конфліктних ситуацій в освітньому середовищі», в якому було розкрито поняття «конфлікт», розглянуто види конфліктів, основні причини конфліктів, ознаки корисного та негативного впливу конфлікту.
 
Практичний психолог ІванопільськоїСШ І-ІІІ ст. Лисенюк Т.В. провела з учасниками декілька вправ з використання колоди метафоричних асоціативних карт «Добрий ранок».
 
Підводячи підсумки засідання, учасники зазначили, що в практичних умовах особливого значення набуває попередження міжособистісних конфліктів, що припускає удосконалення діяльності всього колективу, створення в ньому оптимальних умов для роботи і спілкування. Це дуже важливо саме в освітянських закладах, де суб’єктами і об’єктами управлінської діяльності є особистості з чіткими установками, своїм «Я – статусом», розвиненим почуттям гідності.