Участь в засіданні колегії райдержадміністрації

Голова Костянтинівської районної ради Олександр Оносов взяв участь в засіданні колегії райдержадміністрації, що відбулося 19 грудня 2019 року.
 
Під час засідання було розглянуто питання про стан виконання державної кадрової політики в райдержадміністрації та реалізацію основних завдань у цій сфері, про проект Програми економічного і соціального розвитку Костянтинівського району на 2020 рік, про хід виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки по Костянтинівському району, про формування проекту бюджету району на 2020 рік та прогнозу бюджету району на наступні за плановим два бюджетні періоди.
Начальник фінансового управління райдержадміністрації Людмила Дудкіна доповіла, що на час розробки проекту бюджету району на 2020 рік та прогнозу бюджету району на наступні за плановим два бюджетні періоди Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік» прийнято.
Обсяг міжбюджетних трансфертів враховано в проекті бюджету району на 2020 рік у сумі 44352,6 тис.грн., а саме з державного бюджету у сумі 36101,3 тис. грн., з обласного бюджету у сумі 4917,3 тис. грн. та внутрішні трансферти у сумі – 3333,4 тис. грн.
Базова дотація з державного бюджету на 2020 рік врахована у сумі 2932,3 тис.грн. або 26,2% росту, на 2021 рік — 16,8%, на 2022 рік 18,7%. Освітня субвенція з державного бюджету на 2020 рік складає 31646,5 тис.грн. з врахуванням 8,5% росту , на 2021 рік — 13,0%, на 2022 рік 6,7%. Медична субвенція з державного бюджету на вторинний рівень врахована на 1 квартал 2020 року у сумі 1522,6 тис.грн.
У 2020 – 2022 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку не передбачається. Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.
З метою збалансування бюджету та виходячи iз обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету спрямована лише на першочергові потреби.
Враховано рішення Уряду про встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 в розмірі 4723 грн. в місяць і посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС — 2102 гривень.
Метою середньострокового бюджетного прогнозування бюджету Костянтинівського району на 2021 та 2022 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики району.
Індикативні прогнозні показники бюджету району на 2021 і 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету району.
Зміцнення фінансової бази бюджету району сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування та забезпеченню делегованих повноважень та виконання програм розвитку району.