Щодо рішення Костянтинівської районної ради № VІІ/17-275 від 23.06.2017 «Про ліквідацію початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) «Костянтинівська районна школа мистецтв» повідомляємо наступне:

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації на звернення Костянтинівської райдержадміністрації від 28.11.2016 № 01-51-0549, директора початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) «Костянтинівська районна школа мистецтв» Подрез О.О.  від 22.11.2016 № П-02191-10-1.2.1 та педагога цього ж закладу Бувайло С.А. від 07.12.2016 № Б-02299-10-1.6 була проведена спеціальна перевірка з усунення недоліків, виявлених під час проведення атестації ПСМНЗ Костянтинівської районної школи мистецтв (наказ управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації від 06.12.2016 року № 189-од). Дане управління вважає за необхідне довести до відома інформацію про неефективність роботи закладу. За результатами перевірки Костянтинівської районної школи мистецтв рекомендує вжити відповідних заходів до осіб, які відповідають за усунення недоліків у роботі закладу.

Надаємо Витяг із довідки про перевірку школи мистецтв Костянтинівського району.

Згідно з наказом управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації від 06.12.2016 № 189-од та листа Костянтинівської райдержадміністрації (від 28.11.2016 № 01-51-0549) 17 січня 2017 року комісією з перевірки усунення недоліків, виявлених під час проведення атестації ПСМНЗ Костянтинівської районної школи мистецтв, було здійснено виїзд до зазначеного закладу з метою надання методичної допомоги.

Склад комісії управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації з усунення недоліків, виявлених під час проведення атестації ПСМНЗ Костянтинівської районної школи мистецтв:

Певна А.В. — голова комісії, начальник управління культури і туризму облдержадміністрації;

Шмельова С.В. — заступник голови комісії, заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації;

Лисянська Н.М. — секретар комісії, головний спеціаліст відділу мистецтв та навчальних закладів управління культури і туризму облдержадміністрації;

Ловягін А.В. — член комісії, заступник директора комунальної установи культури Донецький обласний учбово-методичний центр;

Земцов Е.В.  — член комісії, директор ПСМНЗ школи мистецтв № 3 Краматорської міської ради;

Кошкін О.А. — член комісії, голова президії ради директорів шкіл мистецтв області;

Маслова І.В. — член комісії, заступник директора з навчальної роботи ПСМНЗ «Костянтинівська школа мистецтв».

Членами комісії було розглянуто: діяльність директора, організацію навчально-виховного процесу, педагогічну та методичну роботу викладачів.

Школа мистецтв Костянтинівського району відкрита 07.11.1979 року. Заклад є юридичною особою.

Директор — Подрез Олена Олександрівна працює в закладі з серпня 2016 року. Контингент учнів школи складає 124 особи, викладачів – 7.

За підсумками атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Костянтинівської районної школи прийнято рішення шодо визнання закладу «атестованим умовно» (акт атестаційної експертизи від 20.11.2009 року). До цих пір у плані Державної атестації школа залишається сертифікованою «Умовно».

Статут школи не відповідає чинному законодавству.

Колективний договір, укладений 05 січня 2015 року на 2015-2018 роки, потребує змін, не враховує специфіки навчального процесу і тому не може забезпечити стабільне функціонування навчально-виховного процесу та розвиток закладу. Існує ряд проблем, що пов’язані з організацією роботи в окремих населених пунктах. Усі випадки відхилення від норм режиму роботи повинні бути передбачені Колективним договором та погоджуватися директором на підставі заяв батьків або пояснювальних записок викладачів. Колективний договір не відповідає чинному законодавству.

Посадові інструкції від 31.08.2016 року узагальнені, не відрізняються від посадових інструкцій 27.08.2014 року. Посадові інструкції мають бути іменними, у них чітко повинні бути сформульовані посадові обов’язки. Потрібно розробити особисті посадові інструкції згідно з чинним законодавством.

Матеріально-технічна база школи занадто слабка. Заняття проводяться у приміщеннях шести сільських загальноосвітніх шкіл району. Села розташовані далеко одне від одного. Без територіальної централізації навчального процесу ускладнюються процеси його координації та забезпечення трудової дисципліни. Класні кімнати, крім однієї з класу фортепіано в с. Іллінівка, не відповідають вимогам реалізації завдань початкової мистецької освіти. Відсутні очні-наочні матеріали, технічні засоби навчання, музичні інструменти, обладнання (дошка, метроном, підставки тощо).

Парк музичних інструментів негайно потребує серйозної роботи: ремонту та налаштування всіх інструментів, що знаходяться на балансі школи; придбання музичних інструментів.

Контингент школи: контингент учнів затверджений на 47 осіб, а наявний – 124 особи. Новий контингент не затверджено наказом відділу культури, молоді, спорту і туризму Костянтинівської райдержадміністрації. Викладачів 7 осіб (2 – за сумісництвом).

Річні плани роботи та звіти (школи, відділів, Педагогічної ради) складаються формально, цілі та завдання на рік є дуже узагальненими та не відображають конкретних проблемних напрямків роботи та завдань, що є важливими для колективу на певний час.

Розклад занять та віддаленість кожного класу значно ускладнює процес спілкування, проведення контрольних прослуховувань, спільних заходів. Досвід роботи жодного викладача школи ніколи не був представлений до розгляду на обласний рівень, де щороку відбувається ряд методичних заходів для викладачів.  Методична робота не розглядається, викладачі майже не беруть участі в роботі методичних об’єднань інших шкіл мистецтв області.

Виконавські програми учнів не завжди відповідають програмним вимогам.

Учбова документація не відповідає зразкам, затвердженим Міністерством культури України. Під час роботи комісії виявлено, що загальною тенденцією є недоцільно завищений рівень виконавських програм та характеристик, що складаються на учнів. Ступінь складності творів явно не відповідає рівню підготовки учнів. Індивідуальні плани учнів не затверджені, ведуться за застарілими формами. Індивідуальні плани викладача Бувайло С.А. відсутні взагалі.

Робочі плани не відповідають темам уроків, записаних у журналах.

На педагогічних радах не розглядаються питання, пов’язані з методикою викладання тих чи інших предметів.

Більшість документації ведеться формально. Загальний розклад викладачів відсутній. Педагог Бувайло С.А. не надає обов’язкову документацію (робочі плани, журнали, протоколи академічних концертів) для фіксації результатів навчально-виховного процесу.

Викладачі отримують премію, що суперечить положенню про преміювання (слабкий рівень знань, відсутність академічних концертів). Педагоги Костянтинівської районної школи мистецтв не проходять обов’язкових курсів підвищення кваліфікації, у зв’язку з чим мають низький рівень розрядів та кваліфікації.

27 квітня 2016 року атестація викладачів Костянтинівської районної школи мистецтв проводилася з порушеннями: були відсутні фахівці в складі атестаційної комісії з музичного та хореографічного мистецтва. Атестаційні листи не відповідають нормативній формі, відсутні висновки атестаційної комісії.

Заміна відсутніх викладачів належним чином не оформлена: частково відсутні рапорти педагогів.

Набір дітей на навчання в Костянтинівську районну школу мистецтв у вересні 2016 року проводився 2 педагогами за рахунок уроків, що є недоцільним використанням бюджетним коштів (не відпрацьовані учбові години).

Усі розклади уроків викладачів ведуться з порушеннями: не відповідає тижневе навантаження загальній кількості годин, зазначених у розкладі, не має назв предметів, не позначені класи.

Висновки:

Комісією встановлено, що дані порушення були виявлені в 2009 році і не були усунені протягом усього часу роботи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу, у зв’язку з дуже низьким рівнем  викладацької майстерності, відсутністю позитивних результатів навчання учнів, вважаємо за необхідне довести до відома засновника інформацію про неефективність роботи закладу. За результатами перевірки Костянтинівської районної школи мистецтв рекомендуємо вжити відповідних заходів до осіб, які мають відношення до усунення недоліків у роботі закладу.