«Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя»

Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління — це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей.

Нестача спілкування, емоційна незадоволеність, яку діти нерідко відчувають у власних родинах може бути частково компенсована уважним, доброзичливим ставленням педагогів. Педагогічний колектив Торського навчально-виховного комплексу сприяє вихованню дітей. Навчальний процес зводять не лише до подачі інформації по тому чи іншому предметові, але й пошуку ефективних форм взаємодії з дітьми.

Протягом березня 2018-2019 навчального року класними керівниками Торського НВК були проведені наступні заходи:

«Чи потрібна сьогодні сміливість?»;
«Рівні права та можливості»;
«Небезпека здоров’ю від шкідливих звичок»;
«Твоє життя – твій вибір»;
«Шкода тютюнопаління»;
«Справедливість і право»;
«Що треба знати про право і закон?»;
«Молодь і протиправна поведінка».
Сподіваємось, що проведена робота дасть позитивний результат і кожна дитина принаймні задумається над своїм майбутнім.