Корисна інформація для сільгоспвиробників

Користувачі земельних ділянок повинні знати, що при використанні земельних ділянок державної, комунальної  та приватної власності  забороняється:

—  псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, виробничими та іншими відходами, крім того, невжиття заходів по боротьбі з бур’янами;

— використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження захисних лісонасаджень ;

—  самовільне зайняття земельних ділянок;

—   знищення громадянами та юридичними особами межових знаків    меж землекористувань.

Всі ці порушення тягнуть за собою накладання штрафів згідно ст. 52, 53, 53-1, 56 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а у разі систематичного порушення, або   порушень  в великих обсягах землекористувачі можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Крім того, потрібно дотримуватись Державних санітарних правил транспортування, зберігання  та застосування пестицидів у народному господарстві (ДСП 8.8.1.2.001-98).