Гурток «Любування природою»

У гуртках «Любування природою» та «Юні друзі природи» від Костянтинівського районного центру дитячої та юнацької творчості, що працює з 1 вересня 2019 року займаються учні Кіндратівської школи віком від 6 до 12 років.
Основною метою і завданням гуртків є формування екологічної культури особистості, набуття дітьми навичок і досвіду в розв’язанні екологічних проблем та передбачення можливих наслідків власної діяльності з перетворення природи,
залучення до практичної природоохоронної роботи.
Під час навчання в гуртках діти знайомляться з роботою громадських екологічних об’єднань, вчаться спілкуватися з однодумцями, відстоювати ідеї збереження довкілля на будь-якому рівні.
Результати практичних робіт, зокрема, спостережень, досліджень, гуртківці оформляють у вигляді наочних посібників, гербаріїв, колекцій таблиць, рефератів тощо, які пізніше використовуються на заняттях гуртка.
Значне місце у роботі гуртка належить участі гуртківців у всеукраїнських масових заходах, конкурсі школярів та учнівської молоді «Моє село на долоні», еколого-натуралістичному поході «Біощит», обласному біологічному форумі «Дотик природи», «Вчимося за повідувати», «Енергія і середовище», «Зелена планета» та багато інших. В яких гуртківці різного віку завжди показують достойні знання і нагороджуються призовими грамотами. Участь гуртківців у конкурсах, заходах, операціях такого плану надзвичайно важлива для сучасних дітей, адже спрямовує їх у просвітньому напрямку, формує екологічні і природоохоронні погляди, та дає можливість здобувати навики у дослідництві, спостереженні, моніторингові, що обов’язково стане міцним фундаментом подальшої трудової діяльності юних громадян України.