16 сессия

О внес изм в меропр Прогр МС

О внес изм в Методику расчета платы за аренду

О внес изм бюджет 2013

О вып плана работы за второе пол 2012 года

О вып Прогр Мужество на 11-12 года

О передаче автомобилей сельсоветам

О передаче автомобиля Ильича

О передаче автомобиля Полтавка

О передаче автомобиля терцентр

О принятии авто Новоартемовка

О присв звания Поч. гр-н Ветрову

Об утв меропр на 2013 год по здраву

Об утв Прогр Мужество на 2013 год

Об утв распоряж пред-ля райсовета

Про вик Програми соцеконом 2012

Про вик ріш Культурна спадщина на 2012

Про внес змін до Прогр соцеконом 2013

Про внес змін реформування здрава

Про затв Положення про пор здійс регур політики

Про затв Прогр туберкульоз 13-16

Про затв Прогр занятость до 2017 року

Про затв Прогр розв мал і серед підприєм-ва 12-14

Про затв Прогр розв фіз курьт і спорту 13-17

Про затв Прогр розвитку культури 2013-2015

Про затв схеми планування Костянт району

Про хід вик Прогр занятость 12-13

Про хід виконання реформування здрава